Auratransformaation näkökulmasta ihmisiä tarkastellaan energian ilmentyminä, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä. Fyysistä kehoa ympäröivät ja sen läpäisevät näkymättömät ja / tai osittain näkyvät energiat ilmentyvät näkyvässä osassamme eli kehossamme. Kaikki ihmiset osaavat nähdä tämän energian syntyessään. Jotkut näkevät energian fyysisesti silmillään ja jotkin toiset aistivat sen tuntemuksina kehossaan. Suurin osa aikuisista ihmisistä, jotka eivät ole harjoittaneet kykyään nähdä energiaa, aistivat sen kuitenkin jonkinlaisina tunteina omassa kehossaan. Vaikka sinä et olisi harjoittanut kykyäsi aistia energiaa, sinä aistit esimerkiksi läheisesi surun, ilon, stressin ja / tai tasapainon ollessasi hänen lähellään. Omalla tavallaan meistä jokainen näkee ja aistii energiaa tavalla joka kullekin yksilölle on luontaista.

Aurassa meillä on sekä näkymätöntä energiaa että näkyviä energioita. Näkymätön energia on puhdasta henkienergiaa. Näkyviin energioihin kuuluvat ajatuksemme, tuntemuksemme, tunteemme, toiveemme ja toimintamallimme. Joskus vanhat mielensisäiset mallimme ja tunteemme voivat vaikuttaa elämäämme enemmän kuin me haluaisimme. Tyypillisiä asioita, kuten vaikeus asettaa itselleen tai toisille rajoja, puutteellinen toisten ihmisten vapaan tilan kunnioittaminen, pelko tehdä mitä haluaa tai olla oma itsensä ympäristön odotuksista johtuen, omien unelmien toteutumatta jättäminen, pelko, syyllisyys ja huono itsetunto ovat kaikki aurassa tapahtuvia värähtelyjä, jotka heijastuvat fyysiseen kehoomme ja sitä kautta elämäämme.

Auratransformaatio hoidossa yksilön koko aurakenttä puhdistetaan läpikotaisin. Tämän seurauksena korkeammassa mentaalikehossa sijaitseva henkienergia voi levittäytyä kaikkialle auraan. Tämä on auratransformaation ainutlaatuinen uraauurtava ominaisuus, sillä sen avulla on mahdollista päästä tietoisuuden tasolle, jonka monet meistä kykenevät saavuttamaan perinteisessä aurarakenteessa vain satunnaisesti. Pyrimme kuitenkin tietoisesti tai tiedostamattamme pääsemään jatkuvaan tai suoraan yhteyteen henkienergiamme kanssa. Tämä pyrkimys näkyy usein siinä, että yksilö pyrkii ikään kuin pakonomaisesti kohti jotakin tavoitettaan tai hän vain “tietää” että hänen pitää tehdä jotakin; opiskella esimerkiksi johonkin tiettyyn ammattiin ja / tai tehdä jotakin tiettyä työtä tmv.

Auratransformaation kautta saadun tietoisuuden laajentumisen lisäksi saamme myös vahvemman ja selkeämmän intuition, jonka avulla näemme mikä on meille hyväksi. Intuition vahvuus riippuu siitä millaisia me olemme yksilöinä, missä vaiheessa henkilökohtaista kehitystämme me olemme sekä millaiset meidän ympärillämme vallitsevat olosuhteet ovat.

MITÄ TAPAHTUU AURATRANSFORMAATION JÄLKEEN?

Jos olet saanut auratransformaation enemmän tai vähemmän “vahingossa”, mutta et ole valmis elämään uuden ajan korkeataajuisten energioiden kanssa, kohtaat todennäköisesti ongelmia arkipäivässäsi. Sinun on oltava valmis hyväksymään kykysi ja halukas suorittamaan erilaisia tehtäviä elämässäsi.

Auratransformaation jälkeen alat tosissasi käyttämään näppäimistön pikanäppäimiä ja luoda itse omaa elämäntarinaasi. Sinulla ei ole sihteeriä kirjoittamassa elämäkertaasi. Uudessa aikakaudessa kukaan ei raivaa sinulle tietä. Kaikki perustuu aina mitä suurimmassa määrin omaan yrittämiseen.

Auratransformaation jälkeen kehon on nopeamman värähtelyn vuoksi jossain tilanteissa vaikea nopeasti sopeutua uuteen korkeataajuiseen rytmiin, joka on täysin  henkisen tietoisuuden hallinnassa. Tämä pätee erityisesti vanhempiin ihmisiin, mutta myös aikuisiin ja nuoriin, jotka ovat elämänsä aikana kokeneet kovaa fyysistä ja henkistä stressiä. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme auratransformaation rinnalla tai sen jälkeen kehoa vapauttavaa terapiaa tai rentoutusta.

Kokemukset ovat osoittaneet, että auratransformaatiota seuraavat ensimmäiset kolme kuukautta ovat sopeutumisvaihetta, jolloin yksilö löytää paikkansa uudessa tietoisuudessaan ja aloittaa kehittymisensä siinä. Jonkin ajan kuluttua kaikki rauhoittuu ja tänä aikana itselle suotu rakkaus näkyy jatkossakin elämän tasapainona.

 


 

Tutustu kirjallisuuteen auratransformaatiosta

Tutustu kirjallisuuteen auratransformaatiosta

Lisätietoa auratransformaatiosta löydät kirjasta “Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino”, jota on käytetty myös tämän sivun lähteenä.

Voit tilata kirjan kauttamme edullisesti ja nopeasti kotiin toimitettuna!

Saat lisätietoja kirjoista tästä!