Auratransformaatio tarkoittaa pysyvää muutosta henkilön aurassa ja sen säteilyssä. Auratransformaatiossa saamme uuden auran sen vanhantyyppisen auran tilalle, joka kaikilla ihmisillä oli ennen syntyessään – auran, joka on täysin päivitetty maapallolla virtaavan, vuosituhanteen vaihteesta täydellisesti aktivoidun uuden aikakauden energian mukaiseksi. Auratransformaatiosta on meille henkilökohtaisella tasolla paljon hyötyä.

Tiivistetysti auratransformaatio yhdistää henkilön intuition ja päätösvoiman ja parantaa hänen säteilyään ja materialisointikykyään. Tämä tapahtuu hajottamalla henkilön vanhassa aurassa (sielun aurassa) olevat vanhat energiakehot – eteerisen kehon, astraalikehon ja alemman henkisen kehon. Näiden kehojen energia muunnetaan paremmin tasapainotetuksi kehoksi tai vahvemmaksi auraksi.

Auratransformaatio on tietoisuuden muuntamisen keino, joka toden teolla aktivoi uuden aikakauden energiavirtauksen, ja lyhentää tietä ideoista teoiksi. Sinun ei kuitenkaan tulisi käydä auratransformaatiota läpi vain kokeilun vuoksi. Auratransformaatio on pysyvä ja radikaali tietoisuuden ja säteilyn laajentumisprosessi, jolla ei ole peruutusoikeutta.

 
Tiivistetysti auratransformaatio vaikuttaa meissä seuraavasti:

 • saamme kristallienergiat auraamme, vaikka joukossamme on edelleen myös indigoauran omaavia ihmisiä.
 • henkilökohtainen kehityksemme nopeutuu.
 • intuitiomme paranee ja yleiskäsityksemme laajenee.
 • intuitiomme ja ratkaisukykymme alkavat toimia yhdessä ja päätöksentekokykymme paranee.
 • sitoudumme lujemmin siihen, mitä olemme tekemässä, ja noudatamme intohimoisemmin ihanteitamme.
 • säteilymme ja henkilökohtainen materialisointikykymme voimistuu.
 • ulkopuolisten vastustus ei saa meitä lannistumaan, emmekä tunnetasolla romahda vain, jos ympärillämme olevat ihmiset ovat kanssamme eri mieltä.
 • kestävyytemme paranee.
 • saamme sisäisen rauhan ja paremman itsetunnon ja itseluottamuksen.
 • olemme rehellisempiä itsellemme ja myönnämme rehellisemmin omat tarpeemme.
 • olemme tietoisempia omista henkisistä, fyysisistä ja tunnetason tarpeistamme, ja kykenemme siten paremmin määrittelemään itsemme henkilönä ja rikkomaan ja asettamaan rajoja sekä itsellemme että muille.
 • nautimme elämästämme enemmän, emmekä anna muiden vaikuttaa elämäämme ja sanella mitä meidän tulisi tehdä.
 • emme jaa varauksettomasti arvokkaita tavaroitamme ja ylimääräisiä varojamme varmistamatta, että saamme jotain vastineeksi.
 • meidän on helpompi suhtautua toisiin ihmisiin avoimesti olematta koko ajan varuillamme.
 • osaamme elää paremmin tässä hetkessä ja olla spontaaneja sen sijaan, että suunnittelisimme elämämme viimeistä yksityiskohtaa myöten.
 • ympärillämme olevat ihmiset aistivat suhtautumistapamme elämään, vaikkemme sanoisi sanaakaan.
 • päästämme irti vanhasta karmastamme ja elämämme suunnasta ja otamme vastaan dharman, joka on elämämme tarkoitus.
 •  


   

  Tutustu kirjallisuuteen auratransformaatiosta

  Tutustu kirjallisuuteen auratransformaatiosta

  Lisätietoa auratransformaatiosta löydät kirjasta “Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino”, jota on käytetty myös tämän sivun lähteenä.

  Voit tilata kirjan kauttamme edullisesti ja nopeasti kotiin toimitettuna!

  Saat lisätietoja kirjoista tästä!