Auratransformaatio tarkoittaa pysyvää muutosta henkilön aurassa ja sen säteilyssä. Auratransformaatiossa saamme uuden auran sen vanhantyyppisen auran tilalle, joka kaikilla ihmisillä oli ennen syntyessään – auran, joka on täysin päivitetty maapallolla virtaavan, vuosituhanteen vaihteesta täydellisesti aktivoidun uuden aikakauden energian mukaiseksi. Auratransformaatiosta on meille henkilökohtaisella tasolla paljon hyötyä.

Auratransformaatio hoidossa yksilön koko aurakenttä puhdistetaan läpikotaisin. Tämän seurauksena korkeammassa mentaalikehossa sijaitseva henkienergia voi levittäytyä kaikkialle auraan. Tämä on auratransformaation ainutlaatuinen uraauurtava ominaisuus, sillä sen avulla on mahdollista päästä tietoisuuden tasolle, jonka monet meistä kykenevät saavuttamaan perinteisessä aurarakenteessa vain satunnaisesti. Pyrimme kuitenkin tietoisesti tai tiedostamattamme pääsemään jatkuvaan tai suoraan yhteyteen henkienergiamme kanssa.

 

 

Auratransformaatio ja auran sopeuttaminen tapahtuvat parantamisen kautta, jossa auravälittäjä pitää käsiään hoidettavan jalkaterien päällä prosessin ajan. Auratransformaatiota ei voida verrata tavalliseen parantamiseen, sillä useimmiten siinä työstetään tietoisuutta ja tietoisuuden tasolla saadut muutokset heijastuvat kehon reaktioihin, sillä auratransformaatio johtaa suoraan kontaktiin kehon ja tietoisuuden välillä. Siksi tietoisuus ja henkilön tunnetila muuttuu välittömästi hoidon jälkeen, kun taas keho tarvitsee enemmän aikaa uuden energiarakenteen toiminnan rekisteröimiseen.

 

 

Tiivistetysti auratransformaatio yhdistää henkilön intuition ja päätösvoiman ja parantaa hänen säteilyään ja materialisointikykyään. Tämä tapahtuu hajottamalla henkilön vanhassa aurassa (sielun aurassa) olevat vanhat energiakehot – eteerisen kehon, astraalikehon ja alemman henkisen kehon. Näiden kehojen energia muunnetaan paremmin tasapainotetuksi kehoksi tai vahvemmaksi auraksi. Auratransformaatio on tietoisuuden muuntamisen keino, joka toden teolla aktivoi uuden aikakauden energiavirtauksen, ja lyhentää tietä ideoista teoiksi. Sinun ei kuitenkaan tulisi käydä auratransformaatiota läpi vain kokeilun vuoksi. Auratransformaatio on pysyvä ja radikaali tietoisuuden ja säteilyn laajentumisprosessi, jolla ei ole peruutusoikeutta.

 

 

Auratransformaation tekee auravälittäjä, terapeutti, jolla on vahva sisäinen tasapaino ja vahva kyky sekä hajottaa että koota auran energiaa. Auravälittäjä työskentelee tasapainoenergian kanssa ja voi auratransformaation aikana saada henkilön energiajärjestelmän niin täydellisesti integroituun tasapainoon, ettei henkilö näe ympärillään olevaa maailmaa mustavalkoisena tai yksinomaan joko valoisana tai synkkänä. Henkilö saa auraansa ja säteilyään vastaavan tasapainon energian tasolla ja saavuttaa samalla syvemmän sisäisen tasapainon, jota on vaikea kuvailla sanoin. Jokaisen on yksinkertaisesti koettava tämä tasapaino itse!